------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

در حال بارکردن…

ه‍.ش. ۱۳۹۵ آبان ۲۳, یکشنبه

حکمتیار، وزارت خارجه را مطالبه کرده است. این احتمال هم هست که وزارت خارجه را برای دکترعبدالله خالی کرده اند. یونس قانونی از یک آدرس دیگر، بروت ها را برای وزارت خارجه چرب کرده است.