-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۷, یکشنبه

تفاوت بین فیدل کاسترو و چگوارا

عزیزالله «ایما»
بارگاس یوسا در "مرگ ارنستو چه‌گوارا" دلبسته‌گی نداشتن او به قدرت و حتا تحقیر آن را صفتی می‌داند که نزد رهبران سیاسی دیگر کمیاب است.
امروز در مرگ کاسترو می‌بینیم که دلبسته‌گی بیش از حد او به قدرت چه‌گونه بر فرهنگ تخریب دموکراسی کمک کرد و حتا چراغِ آن خاطرات نبردِ حماسی در برابر قدرت را در نسلی دیگر به خاموشی و فراموشی بُرد. آن‌گونه که یوسا هم به نحوی نظریۀ پیشاهنگ انقلابی را با جزم‌اندیشی تک‌حزبی و تکتازی، باعث عقب‌افتادنِ امروزی شدنِ سیاسی امریکای لاتین می‌داند