-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۱۵, شنبه

عبدالله و دوستم نمونه یی از وازده گی تاریخی اند

اشاره: عنوان بالا گزینۀ گزارشنامه افغانستان است.
متن زیر از قلم دکترلعلزاد

.. وقتی رهبران غیرپشتون از صلاحیت‌ های قانونی‌ شان استفاده نمی‌ کنند و یا کادر شایسته و یا توانایی استفاده‌ کردن را ندارند، چرا رییس‌ جمهور تمامیت‌ خواه، آنان را به حاشیه نراند؟
... به باور من دستان داکتر عبدالله، جنرال دوستم و احمدضیا را اشرف غنی و یا چند نفر دیگر بسته نکرده‌ اند. دستان این آقایان را خود شان با بی‌ کفایتی، بی‌ برنامه‌ گی و کوتاه‌ باوری‌ شان در سیاست بسته کرده‌ اند.