-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۲۸, جمعه

خطراحتمالی ترمپ برای افغانستان

به نظرمی رسد که بیرون شدن از چاه افغانستان برای ترمپ نیز به همان اندازه دشوار است که برای بوش و اوباما بود.  همه تحلیل گران، جنگ طلبان و معامله گران امریکا واروپا گیج شده اند.
 
خطراحتمالی ترمپ برای افغانستان
نشریه هفته نامه جهان مستقر در امریکا مقاله یی را در تحلیل اوضاع افغانستان منتشر کرده است. درین نشریه آمده است: دونالد ترمپ رپیس جمهور منتخب امریکا در سال های اخیر نسبت به اوضاع افغانستان موضع گیری های بسیار متناقضی داشته است. ترمپ درجنوری سال ۲۰۱۳ در تویتر خواستار خروج سربازان امریکا از افغانستان شد.
درسال ۲۰۱۵ به جای نهادینه کردن بحث خروج، موضوع تمرکز به جنگ قریب الوقوع علیه تهدید های امنیتی را مطرح کرد. یک سال بعدا برین استدلال پای فشرد که امریکا برای پیشگیری از فلج شدن افغانستان، نیازمند آن است که سربازان خود را درین کشور نگهدارد. ترمپ درسال ۲۰۱۵ درگفت وگو با سی ان ان اظهارداشت که «درین مرحله شما باید در آن جا باقی بمانید به خاطر آن که افغانستان بعد از خروج سربازان امریکا، ظرف دو ثانیه سرنگون خواهد شد.
هفته نامه جهان به این نتیجه رسیده است که « با فردی مانند ترمپ در صحنه قدرت، که درگذشته به انزوا گرایی امریکا توجه داشته و حالا برای تصمیم گیری در باره افغانستان حلقه بزرگی را تشکیل داده، در کشوری که طی چندین دهه نشانه یی از پایان نبرد درآن به چشم نمی آید، مثل همیشه همه چیز به سوی یک خطر پیش می رود.