-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۵, جمعه

یوروایشیا، چطور یکباره به فکر حنیف «اتمر» افتاد؟

حقیقت ماجرا این است که بخشی از حلقات قدرت درامریکا با این طرح که مشابه به یک قمار مبهم بود؛ از درِ مخالفت پیش آمده بودند.


حنیف «اتمر» رئیس شورای امنیت ملی، نسبت به افشای حرکت کودتای نافرجام، متکی بر شگرد تاکتیک- پروسه، غیرمستقیم واکنش نشان داد. اتمر این فراست را داشت که یک چند درانتظار نشست تا گرد وخاک رسانه یی وفیس بوکی فرونشست و سپس،  به عملیات غبار روبی از اذهان شدیداً برانگیخته شده، شروع کرد. او علی الظاهر مانند یونس قانونی نسبت به افشای پلان، در دوازده ساعت اول، از کوره در نرفت.
اما گزارش ها از سلسله مراتب قدرت می رسانند که بازگشت اوضاع به نقطۀ اول، نا ممکن است.

 یک منبع مطلع در گفت وگو با «گزارشنامه افغانستان» گفت که مقاله منتشره در یوروایشیا با اشاره ابروی حنیف اتمر و در نتیجۀ کار داوطلبانه و تپ و تلاش های ندیم اداری وی- تمیم «عاصی»- صورت گرفته است. بافت عبارات به کار رفته درآن مقاله، به شگرد نوشتاری تمیم عاصی خیلی مشابه است. تمیم عاصی تازه سر خود را در کوزۀ کارزار بر سر قدرت فرو برده است و به تازه گی به کرایه گرفته شده و از «ماه عسل» منفی بازی ها لذت می برد؛ کاری که زمانی، سید طیب جواد ها  وولی منور ها در درگاه نه چندان سرپوشیدۀ ارگ، درپیش گرفته بودند و انصافاً دولت لذات شان چندان هم مستعجل نبود.
از صبح و فردای نگونساری طالبان، از سروکول همدیگر بالا پریده و ریخته بودند به ارگ، که افغانستان را دو باره بسازند؛ اما افغانستان را به زودی درمیدان خدا وراستی رها کردند. کادرهای پروژۀ «قصیرالمدت» لوحه «نظام سازان» از پیشانی های خویش آویخته بودند؛ اما حتی تا پروژه هنوز به خط آخر نرسیده که شکیبایی از کف دادند و دو باره به خلوتکده های شیشه یی خویش خزیدند.

حالا گروه نو، از روزنامه ایروایشیا شروع کردند. روزنامه یوروایشیا، مقاله یی را در گرامیداشت از کارنامه های اتمر در دوره های مختلف خدمت در حکومت کرزی، انتشار داد. درآن مقاله، اتمر جایگاه خودش را درعقب شعار مبارزه با «جنگ سالاران» انتخاب کرد. درآن مقاله، این فرضیه برجسته شده است که «دکمه» مبارزه با جنگ سالاران زیر انگشت اتمر است؛ اما نام و جایگاه نماینده های جنگ سالاران در تشکیلات کودتا به حیث مجریان دست اول به رسمیت شناخته شده بود.
حقیقت ماجرا این است که بخشی از حلقات قدرت درامریکا با این طرح که مشابه به یک قمار مبهم بود؛ از درِ مخالفت پیش آمده بودند. این ماجرا می توانست هزینه ها را بالا ببرد.