-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۲۳, یکشنبه

با برکناری صلاح الدین ربانی، دعای یونس قانونی مستجاب شده و خودش را به هر درودیوار می زند. تا حال پرهایش از دو سوی بدنش ریخته و بحث وزیرخارجه شدن تصفیه نشده است. او نفر خاص انگلیس است و با روی کار آمدن ترمپ چانس زیادی ندارد؛ اگر چانسی هم پیش آید، سخت مشروط است.