-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۱۲, چهارشنبه

تحرکات درجوزجان داغ است

خبر متفاوتی از تماس تلفنی دکتر غنی با جنرال دوستم روایت شده؛ اما تازه ترین خبر حکایه از آن دارد که تحرکات دراطراف جنرال داغ است و تماس تلفنی دکترغنی گره از هیچ مشکلی نگشوده است. تماس ها بین ارگ و جوزجان، دقیقاً به تماس های مخابراتی دکتر نجیب الله با جنرال دوستم در بیست و پنج سال پیش شباهت دارد.