------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

در حال بارکردن…

ه‍.ش. ۱۳۹۵ آذر ۶, شنبه

گزارشنامه افغانستان به یک سری اطلاعات مقدماتی دسترسی یافته است که نشان میدهد «ارتش سایبری هزارستان» یک پدیدۀ رسانه یی و خیالی است که  خط سیر کاذبی را ترسیم می کند. ارتش سایبری هزارستان، یک نام نیابتی است.