-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۱۷, دوشنبه

محمد یونس «قانونی»: من ازکودتا اطلاع ندارم.


گزارش کودتای اتمر وشرکاء خلوت فکری و تصورات قراردادی بسیاری ها را برآشفته است. اما از کارگزاران قضیه دم نقد یکی صدایش بلند شده است.بنام خدا مهربان

در خارج از كشور آگاه شدم كه جناب رزاق مامون مقاله يي نوشته و نام من را در ليست كوتاه چيان به نفع حنيف اتمر، مشاور امنيت ملي ذكر كرده است.
من اين ادعا را به شديد ترين الفاظ محكوم كرده و به صراحت بيان ميدارم كه من از حدود دو ماه بدين سو در خارج از كشور مصروف تداوي خويش بوده ام و هيچ اطلاعي از اين موضوع ندارم. و براي جناب مامون متاسفم كه براي ديگران مردم خويش را پريشان ميسازد.