-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۶, شنبه

یادداشتی عنوانی یک تعداد از وطنداران «مشرقی»

خبر می رسد که شماری وطنداران «مشرقی» همزمان با خبرنویسی ها و نگاه ویژه شبکه های اجتماعی به نقش مرموز محمد حنیف اتمر، رگ همسویی قومی در بدن شان متورم شده است. آن ها بدین نظر اند که قندهاری ها و پنجشیری ها سخت درتلاش اند که یگانه الگوی سیاسی مشرقی را از ارگ بیرون کنند. از چند روز به این طرف رایزنی ها درجریان بوده است. دربرنامه کاری این وطنداران، تشکیل یک گروه نیابتی ( فیس بوک چلونکی ها) کدورت آفرینی ها قومی قید شده است. اما به نظر می رسد که هیچ یک ازین طرح ها نتیجه بخش نخواهد بود. توصیف گویی حنیف اتمر و فحش گویی دیگران، یک دفاع مناسب نیست. 
سخن من به هم میهنان لغمانی من این است که بهترین دوست ما و شما، حقیقت گویی و رسیدن به وجدان آسوده و یاری رسانی  به کسانی است که یک مشت محدود از افراد غیر منتخب، برای خدمت گذاری به غرایز شخصی خویش، اعمالی را انجام می دهند که باعث تفرق و بی عدالتی می شود و این کار سبب می شود تا لقمه های دهان فرزندان میلیون ها نفربه دهان چند نفر محدود برود.