-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۲۳, یکشنبه

شکست، استاد جدید صلاح الدین ربانی است

اگر به قضیه سلب صلاحیت ولسی جرگه از صلاح الدین ربانی از زاویه یی دیگر دیده شود، معلوم می شود که اتفاق مبارکی افتاده است. او برای جمیعت اسلامی نیمه جان و پاره پاره، هیچ کاری ناکرده، به چوکی وزارت تکیه داده بود. حالا تجربه گرفت و فهمید که اقتدار، کرسی معلق رسمی نیست. حالا یاد گرفت که درخت همیشه از دستۀ خود تبر می خورد. او آموزه های عملی در سیاست ندارد و شکست، استاد جدید اوست.