-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۱, دوشنبه

حال چه چیزی پنهان مانده؟

از نخبه گان تا افراد عادی کاملاْ معتقد شده اند که «خارجی ها» عامل فاجعه  افغانستان اند. اکنون اوضاع قابل پیش بینی است که چه واقع خواهد شد.

عباس ابراهیم زاده عضو مجلس نمایندگان گفت: در حال حاضر تمام نقاط افغانستان ناامن است و روزانه هزاران نفر توسط دشمنان مردم افغانستان به خاک و خون کشانده می شوند.

وی افزود: خارجی هایی که در افغانستان حضور داشتند، به دلیل اینکه نتوانستند توسط طالبانی که ایجاد کرده بودند تمام برنامه های خود را پیاده کنند، تصمیم گرفتند از گروه داعش در افغانستان استفاده کنند و این گروه را ایجاد نمودند.

ابراهیم زاده گفت: حالا علاوه بر گروه طالبان، گروه تروریستی دیگری با دهشت و وحشتی بیشتر بر ناامنی ها می افزایند.