-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۲, سه‌شنبه

احتمال ظهورسازمان جنگی هزاره- شیعه

اگر مغز طلاپرستان وآی اس آی به اندازه مغز گنجشگ هم باشد، به این چنین حملات متوسل نمی شوند که نتایج منفی آن به طور کامل به حساب آن ها ریخته می شود.

تلفات انسانی هزاره ها درافغانستان، با شتاب گیری رقابت ها بین قدرت های منطقه یی رقیب، همزمان است.  به طور قطع نمی توان حدس زد که درپس این حملات، دقیقاْ ( وبه تنهایی) ایران، عربستان و امریکا قرار دارند، اما قانونمندی جنگ مخفی به ما اجازه می دهد تا به طورعمومی نتیجه بگیریم که همه این کشورها با محاسبات مطلوب خویش درمیدان بازی با خون مردم افغانستان، در راه اندازی این چنین حملات دست دارند. شبکه های کلان مثل ما و شما، از دیدن مرگ و خون هیجان زده یا اثر پذیر نمیشوند. آن ها به میزان نتایج این عملیات ها فکر می کنند. از قراین می توان فهمید که راه اندازی سریال شیعه- هزاره کشی درافغانستان به منظور تشکیل و تولد یک سازمان مسلح شیعی از جنس حزب الله لبنان، شعب شعبی عراق، فاطمیون ایران و حوثی های یمن در افغانستان است که می تواند باعث تجزیه افغانستان شود. از نشانه های فرازآیی حملات برشیعه یان، نزدیک شدن یک جنگ فراگیر درمنطقه است وباید به تشکیل وضع الجیش های بالنسبه درازمدت تر در غرب، شمال ومناطق مرکزی افغانستان تا کابل بیانجامد.
بدبختی طلاپرستان عرب وخلیج درین است که بدنامی آن ها و داشتن کارنامه سیاه در افغانستان، مانند پاکستان است. هرجا که آتشی افروخته شود، افکارعمومی به طور خودکار، انگشت به سوی عربستان وپاکستان می گیرند و متغییرهای این بازی را به درستی متوجه نمی شوند. اگر مغز طلاپرستان وآی اس آی به اندازه مغز گنجشگ هم باشد، به این چنین حملات متوسل نمی شوند که نتایج منفی آن به طور کامل به حساب آن ها ریخته می شود.  من به حیث یک ناظر، نقش ایران وروسیه درهمکاری با آی اس آی را پررنگ تر می بینم. تصویر روس در افغانستان هنوز زشت است. آن ها ( درهمیاری با ایران) به سوی میدان جنگ افغانستان دور خورده اند.
شبکه های اطلاعاتی، زمان وقوع یک نبرد، پوتانسیل طرف های تمویل کننده، انگیزه رزمی جنگجویان و تقریباْ تاریخ انقضای یک پروژه جنگی تازه را از روی یافته های خویش ارزیابی می کنند و خود را در مقابله با بدترین وضعیت تجهیز می کنند.
 چه کسی نمیداند که شیعه- هزاره کشی، یک گزینه سیاسی وبخشی از عملیات تقابل بزرگ بین عربستان وایران است. حالا که این طور هست، روی صحنه آمدن تشکیلات مذهبی- جنگی هزاره ها نیز حتمی است. وقتی داعش را از آن سر دنیا به این جا اسکان میدهند، چرا هزاره ها نتوانند برای بقا و مصئونیت خویش، درمیدان سرنوشت حاضر نشوند؟ ممکن است نام سازمان نظامی، حزب الله یا حشد شعبی نباشد، اما می تواند هزارستان باشد. پیش بینی حوادث نا ممکن است مگر راه دیگری باقی نمانده است.