-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۵, جمعه

نظریه حفیظ منصور غیرمنتظره نبود. سال هاست که افکار طالبانی و داعشی در حوزۀ دانشگاه های دولتی و آموزشگاه های مرموز خصوصی، فربه است. منصور، پژوهشگر روشنگری درامور دین داری است. او مدت ها پیش شروع به نوعی بازنگری در قرائت های اسلام سیاسی دین و مذهب کرده بود. امتیاز منصور، جرئت اوست که در واقع بستر های خندق افراطی گری را در درون بسیاری از آدم های ظاهرن میانه رو و متعارف شورانده است. من در مهمان خانه وزیراکبرخان به شخصه به یاد دارم که مستقیم از شهید احمد شاه مسعود انتقاد می کرد. اهمیت کار منصور این است که زیانبار ترین هنجار فکری شماری از مردم را زخم زده است.