-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۱۷, دوشنبه

کارگاه های تولید انتحاری های آینده، درقلب کابل

زن شیطان جنسی؟
این گزارش ناجیه بسیار کوتاه «نوری» خیلی تکان دهنده است. هرگاه از شیطان سازی کودکان کار را شروع بکنند، افغانستان برای همیشه دراسارت شیاطین باقی خواهد ماند. نسل هایی که هنوز دیده به گیتی نگشوده اند؛ به برده گی مغزی رفته اند. 


سرکوچه ما یک آموزشگاه قران‌کریم است که پسران خورد سن را قرآن آموزش می‌دهد.
دیروز هنگام که طرف دفتر می‌آمدم، با رخصتی این کورس برخوردم، دو پسر حدود 10 و 12 ساله که از این کورس بیرون شده بودند، با نگاه کردن به من، گفتند: "لعنت خدا بر تو شیطان جنسی که با بیرون آمدنت جامعه را فاسد می‌کنی، لعنت، لعنت"
واقعاً بسیار بسیار برام عجیب بود که برای این پسران 10 و 12 ساله در این کورس چه آموزش می‌دهند که زنان را به عنوان شیطان‌های جنسی می‌شناسند.
دیگر نباید پاکستان را متهم کنیم که برای ما انتحاری صادر می‌کنند، انتحاری در خود افغانستان و در بغل گوش‌های مان تربیت می‌شوند...!