------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

در حال بارکردن…

ه‍.ش. ۱۳۹۵ آبان ۲۶, چهارشنبه

امریکا درآستانۀ جنگ سوم در افغانستان

دونالد ترمپ، سکاندار جنگ سوم امریکا در افغانستان است. جنگ اول، (سقوط طالب)، جنگ دوم ( افتادن درگرداب جنگ) و جنگ سوم، بعد از جنوری سال 2017 سازماندهی می شود. امریکا حتی اگر کار به استعمال سلاح های هسته یی هم بکشد؛ از پایگاه های بسیار کلیدی و دایمی خود در افغانستان دست بردار نخواهد بود.
آوردن و تیمار داری از حکمتیار، بخشی از سیاست خارجی جدید امریکا، و الزامی درسطح سیاست داخلی دولت افغانستان است. عین سناریو در باره طالبان به اجرا درمی آید؛ اگر دیر شود طالبان به حدی به کمک روسیه و ایران و پاکستان کلان می شوند که دیگر تاب و توان اقتصاد امریکا برای خورد کردن شان بسنده و با صرفه نخواهد بود. نیروهای ضد طالبان که به قدرت خو گرفته و به لقمه های میانه قانع نیستند؛ الزاماً و باید جا خالی کنند تا حکمتیار وطالب درجایگاه اصلی قدرت، مستقر شوند.
ازین پس، هرچند ائتلاف شمال از هرنظر قوی است، روزگارسخت و ضیقی را در انتظار دارد.