-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۱۹, چهارشنبه

همسویی ایران- هند به ارتباط آینده عربستان

علایم ظهور یک جریان ملی ودموکراتیک درعربستان
 

 
یافته های تازه از ورای  تحلیل های منطقه یی درکانال های غیررسمی انگلیسی زبان کم کم نوک کوه یخ رویداد های دراماتیک آینده در عربستان سعودی را نمودار می کنند که هم تباه کننده و هم امیدوار کننده اند. نبرد بین شرق و غرب بر سر انفجار تغییرات در شبه جزیره عربستان آغاز شده است. هند وایران نسخه مناسبی برای عربستان ( پس از درگیرشدن با اعتراضات اجتماعی وحتی جنگ داخلی مذهبی واجتماعی) پیچیده اند. هندی ها به این نظر اند که عربستان نباید به نفع قدرت های غربی، یا انارشیست های نوع داعش، متلاشی شود. هند وایران از یک نیروی زنده دموکراتیک در عربستان ( درحال ایجاد یک پوتانسیل ریزرفی قرار دارد) که درمقام جایگزین سلطه طلاپرستان نقش بازی کند، حمایت می کنند.
نبرد بعدی از سوریه در عربستان متمرکز خواهد بود. ایرانی ها به دلیل دراقلیت بودن جماعت شیعه در جهان اسلام، برای مدیریت مستقیم دنیای عرب مسلمان پیشتاز نمی شوند. آن ها از نیروی ملی عربستان که درآینده حقوق شیعه یان و مصلحت جهان اسلام را ضمانت کند حمایت می کنند.
بحث مدیریت خانه کعبه از سوی یک نهاد بین المللی معتبر بسیار جدی است. ایرانی ها نسب «عجمی» و پاساگاردی دارند و درمقام  تلاش برای گرفتن رهبری جهان گسترده اهل تسنن ظاهر نمی شوند و منافع خود را در همسویی با عملیات سری و پوششی در سطح منطقه ادامه میدهند.