-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۲۲, شنبه

روسیه با کدام دیدگاه ها به استقبال پیروزی ترامپ رفت؟

میزگرد در مسکو، پس از پیروزی ترامپ

ترجمه - نعمت بوستانی

چهارشنبه شب، (پس اعلام نتایج انتخابات امریکا) تلویزیون "روسیه امروز" میزگردی را با شرکت چند خبرنگار داخلی، دو خبرنگار امریکائی، چند تن از نمایندگان مجلس دوما، زوگانف دبیراول حزب کمونیست روسیه، مسئول رابطه فرهنگی آمریکا و روسیه، یک نماینده از جامعه یهودیان روسیه و... تشکیل داد که بمدت 2 ساعت ادامه داشت. رئوس مطالبی که دراین میزگرد مطرح شد را می خوانید:

1-  آمریکا با بدهی 32 تریلیون دلاری، بدهکار ترین کشور جهان است.

2- سیر فقیر شدن طبقات متوسط در آمریکا از سال 70 تا به امروز ادامه دارد.

3 - امریکا در این سالها توجه به پیشرفت ساختار صنعت و کشاورزی نکرد. به عنوان مثال در 30 سال گذشته در بزرگترین شهر این کشور، نیویورک حتی یک پل و یا تونل ساخته نشده است.

4- نئولیبرالیسم و یا جهانی شدن نه تنها مردم آمریکا را بلکه جوامع اروپایی را نیز به سیر قهقرایی کشانده است.

5- ترامپ فردی است عملگرا و زندگی گذشته او نشان داده که به تولید و ایجاد کار برای دیگران توجه داشته است.

6 - او بر این باور است که باید برای تولید داخلی، صنعت این کشور به روز شود و برای زحمتکشان شغل فراهم شود.

7- در سخنرانی های انتخاباتی خود همواره تاکید کرد که او خواهان تغییر حکومت ها در جهان نخواهد بود و به جای توسل به روش های نظامی با دولت های جهان راه گفتگو را در پیش خواند گرفت.

8- از این به بعد دولت های اروپایی روی حمایت های آمریکا نباید حساب کنند.

9 - ما با نظر مردم کریمه و الحاق آن به روسیه احترام خواهیم گذاشت و آن را به رسمیت خواهیم شناخت.

10- اکثریت مردم آمریکا با انتخاب ترامپ به سیاست جنگ و خون ریزی که کلینتون وعده می داد "نه" گفتند. مردم آمریکا سیاست های جنگی کلینتون را تجربه کرده بودند.

11- ترامپ بعد از پیروزی قول داده تا عوض مالیات گرفتن از طبقات ورشکسته و فقیر این کشور قانون مالیات بر ثروت را اجرا کند.

12 - آیا می دانید ترامپ بیش از بیست کتاب تالیف کرده است و تعدای از کتاب های او در ایران هم به زبان فارسی ترجمه شده است؟

13- ما باید از فرصت پیش آمده برای احیای اقتصادی کشور خودمان به بهترین وجه بهره بگیریم. بودجه لازمه را برای برداشتن فشار از شانه های مردم و مستحکم کردن روابط اجتماعی اختصاص بدهیم .

(تمام این 13 مورد از متن میزگرد گرفته شده است)

https://kprf.ru/party-live/cknews/160068.html