-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۱۰, چهارشنبه

افغانستان دیگر کشور محصور درخشکی نیست

سفیر افغانستان در دهلی گفت هیچ کشوری نباید به این خیال تحمیلی دل خوش کند که می تواند افغانستان را به مسیر خودش وابسته نگهدارد.
 
 
به گزارش روزنامه ایکانومیک تایمز، شیدا احمد ابدالی سفیر افغانستان دهلی درآستانه برگزاری کنفرانس قلب آسیا که در شهر بندری امرتسر هندوستان برگزار خواهد شد، گفته است که افغانستان دیگر یک کشور محصور درخشکی نیست.

وی گفته است که افغانستان اخیرا با پیوستن به جریان ارتباطی منطقه، کابل را به هند و کشورهای ایروایشیا وصل کرده است.

ابدالی گفت که هیچ کشوری نباید به این خیال باشد که حرکت افغانستان را از روی اجبار به خود وابسته بداند. شیدا ابدالی افزود:

شیدا ابدالی افزود: افغانستان درحال حاضر با مشارکت عملی خویش با کشور ها، بیش ازین یک سرزمین محصور در خشکی نیست. ما درماه های پسین، با چند پروژه ارتباطی اشتراک کرده ایم از جمله پروژه چاه بهار ( که هند، افغانستان وایران را به هم وصل می کند) و پروژه های ابتکاری دیگر که ما را به آسیای میانه و دریای سیاه پیوند می دهد. شیدا بدون نام گرفتن از پاکستان با صراحت اظهار داشت که هیچ کشوری نباید به این خیال تحمیلی دل خوش کند که می تواند افغانستان را به مسیر خودش وابسته نگهدارد.