-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۲۲, شنبه

جرأت اخلاقی ناقص دونالد ترمپ

ترامپ در مورد افغانستان.
ما مکتب میسازیم افغان ها منهدم می کنند ما دیگر مکتب نخواهیم ساخت. آنان ما را نمی خواهند ما نیز آنان را نمی خواهیم.
ترمپ یک سیاستگر ریالیست است و خطری را که امریکا را آماج گرفته، درک می کند. اما این اخلاق را از خود نشان بدهد و بگوید که از سال 1979 به بعد، هنر حرام مکتب سوزی را به افغان ها کی ها، کدام کشور ها وکدام شبکه ها یاد دادند؟