-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۲, سه‌شنبه

سگ دیوانه عضو حکومت ترامپ میشود

"سگ دیوانه" که میگفت، قتل افغانها سرگرمی جالب است، ممکن ریاست یکی از کرسی های بزرگ اداره ترامپ را به عهده بگیرد.


جنرال جیمس موتی که به نام "سگ دیوانه" مشهور است، نامزد مقام وزارت دفاع امریکا میباشد. او قبلاً قوماندان قوای مرکزی قوای مسلح امریکا بود که رهبری عملیات شرق نزدیک را به عهده  داشت. حالا در چند سطر سخنرانی وی را به شما ارائه می نمایم. 1-شما می تواند شخص مودب و حرفه ای باشید، اما باید همیشه پلان آنرا داشته باشید که چطور شخصی را که در مسیر راه شما قرار گرفته، نابود نماید. 2-شما به افغانستان بیایید  و ببینید که مردها این کشور چطور زنان خود را بخاطر امتناع از پوشیدن حجاب مورد شکنجه قرار میدهند.. آیا شما میدانید که آنها انسان نیستند. واقعیت را می گویم. به همین خاطر کشتن آنها-یک سرگرمی است. کشتن آنها با مرمی تفنگ بسیار جالب است. 3-من از شما خواهش می کنم که در مسیر ما قرار نگیرد. زیرا در غیر کسانیکه زنده خواهند ماند، خواهند نوشت که ما در اینجا 10000  سال آینده را ساختیم.  بعد از ملاقات، ترامپ او را مرد جالب و قوی دانست.