-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۲۰, پنجشنبه

روزنامه واشنگتن پُست، با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری امریکا و تأثیرات آن بالای افغانستان، در شماره اخیر خود تحت عنوان "هزاران کیلومتر دور از امریکا، افغان‌ها در مورد تأثیرات نتایج رایدهی بالای شان نگران اند." می‌نویسد، یکی از چند کشوریکه با هر تغییر و پیچ و تاپ در پالیسی خارجی امریکا متاثر شده، افغانستان است.