-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۲, سه‌شنبه

وقوع جنگ مجدد درافغانستان

 تحلیل گران واصحاب رسانه درامریکا هیجانی اند که ترمپ با امریکا و دنیا چه خواهد کرد.
نکته نظرات لیزا کورتس تحلیل گرارشد مسایل جنوب آسیا درامریکا در روزنامه دیلی سیگنالروزنامه دیلی سیگنال به قلم لیزا کورتس مقاله یی را در رابطه به وضعیت جنگ افغانستان منتشر کرده است. لیزا کورتیس تحلیل گر نام آور اقتصادی امریکا و پژوهشگر ارشد در امور جنوب آسیا و روابط میان هند و پاکستان است.

روزنامه نوشته است: درحالی که هم اکنون توجه اصلی به جنگ علیه داعش درعراق معطوف است افغانستان به حیث جبهه بزرگ جنگی در مبارزه جهانی علیه تروریزم باقی مانده و از قرار معلوم، این کشور به زودی در صفحه رادار دونالد ترمپ ظاهر خواهد شد.
نویسنده می گوید: اداره ترمپ باید به این موضوع توجه کند که آیا ایستادن درخط جنگ برضد طالبان بسنده است یا این نیاز وجود دارد که برای اعمال فشار برطالبان باید شمار سربازان ناتو و امریکا افزایش یابد. درگام نخست با فرماندها نظامی حاضر درافغانستان درین باره رایزنی صورت می گیرد و سپس، به مشورت های آن ها گوش داده می شود. درسال ۲۰۱۳ پیشنهاد جان آلن فرمانده پیشین امریکا درافغانستان به عنوان گزینه خطر کمتر این بود که پس از سال ۲۰۱۴ به تعداد ۲۰ هزار سرباز امریکایی درافغانستان باقی بمانند، اما با دریغ، رییس جمهور اوباما با خارج کردن نیمی از تعداد سربازان ( پیشنهاد شده) تصمیم به یک گزینه خطرناک گرفت.
درمقاله گفته شده است: تا زمانی که پناهگاه های امن رهبران طالبان درخاک پاکستان برقرار است، جنگ برضد طالبان درافغانستان کدام پیروزی دیرمدت نخواهد داشت. اداره ترمپ راه های تازه یی را جستجو خواهد کرد تا پاکستان قانع شود که نفع آن کشور در قلع وقمع طالبان و پیوستن به پروسه صلح افغانستان است. با تغییرحکومت درامریکا زمینه جنگ مجدد درافغانستان و تندتر شدن استراتیژی امریکا در برابر پاکستان فراهم شده  که تامین ثبات همه گانی و رونق اقتصادی در منطقه را سبب می شود.