-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۱۵, شنبه

جنرال دوستم بین چالش کابل و بلخ

دگرسانی های وضع سیاسی در شمال، با تغییرات درجنگ سوریه- عراق مرتبط است.


برخی گزارش ها از اردوگاه ( درحال بازسازی) جنرال دوستم درجوزجان مشعر اند که باردیگر یک نظریۀ جدی دربارۀ تأسیس پایگاه عملیاتی در شمال ( با مرکزیت بلخ) مطرح است.

دوستم بین کابل و بلخ گیرافتاده و توان رزمایش بزرگ را ندارد. هدف از ایجاد مرکز رهبری یا قوماندۀ عملیاتی این است که تا بر پایه شرایط لازم، فشار ها بر ارگ افزایش یابد.

نخستین فشار و تهدید، این است که برای شورای امنیت ملی مستقر در ارگ، مسئولیت و حوزه صلاحیت های آن، تعریفی داده شود. مسأله یی که درعقب این تحرکات خفته است، تغییر ساختار نظام ریاستی به پارلمانی است.
درتازه ترین موضع گیری، جنرال دوستم با پخش اطلاعیه یی در رابطه به شهادت استاد مصطفی کاظمی، تصریح کرده است که« نظام متمرکز در افغانستان که گذشته یی پر از بی عدالتی و تبعیض داشته است به درد مردم ما نمی خورد و باید آن را اصلاح کرد.»

چنین نتیجه گرفته شده که راه فشار بر کابل، از مزارشریف می گذرد و مشکل بزرگی که بر سر راه جنرال دوستم قرار دارد، قدرت نظامی و سیاسی استاد عطا محمد نور است. تلاش در سطح داخلی و منطقه یی در جریان است تا این مشکل برطرف شود.
بعید است این چالش به آسانی حل شود.
بحث جنگ با داعش بسیار کلیدی است و حتی موضوع ائتلاف جنگی با گروه طالبان به حمایت روسیه را نیز برجسته کرده است.