-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۶, شنبه

«ارتش سایبری هزارستان» ربطی به هزاره ها ندارد

هک شدن سایت شورای امنیت ملی افغانستان و هک شدن چند روز پیش سایت شورای امنیت ملی ایران دو سوی یک ریسمان است.


گزارش ها از مراجع غیر رسمی ( غیرقابل افشا) می رسانند که «ارتش سایبری هزارستان» به جنبش نوخاستۀ سیاسیون هزاره های افغانستان ربطی ندارد و این عنوان، دربازی های پیچیده اطلاعاتی که اخیراً شدت کسب کرده است؛ در شرایط حساس کنونی، صرفاً یک مصادرۀ به مطلوب افکار عمومی هزاره ها برعلیه داعش است که ظاهرن مسئولیت کشتار هزاره ها را پی در پی برعهده گرفته است.
برخی کانال ها، هک شدن سایت شورای امنیت ملی افغانستان را با هک شدن سایت شورای امنیت ملی ایران که اخیراً گزارشنامه افغانستان خبر غیررسمی آن را پخش کرد؛ مرتبط دانسته و از تشدید زورآزمایی های اپراتیفی در حوزه افغانستان ابراز تشویش کرده اند.
چرخش عملیاتی به طور عمده، حول دو نفر کلیدی در دولت افغانستان متمرکز است: محمد حنیف «اتمر» مشاور امنیت ملی دکترغنی و محمد معصوم «استانکزی» رئیس امنیت ملی.
معصوم و اتمر پیش ازین رسماً از سوی روسیه، از سوی ایران، ( به گونه اعلام ناشده) و شماری از نخبه های افغانستان به همکاری با دسته جات داعش متهم شده بودند. برخی منابع می گویند که ارتش سایبری هزارستان زمانی یک باره ظهور کرد که چانه زنی نماینده های اطلاعاتی ایران و روسیه با نماینده های ناتو امریکا برسر حنیف اتمر و استانکزی به نتیجۀ مطلوب نرسید.
 آوردن عکس های گل نبی «احمدزی» قوماندان گارنیزیون و عبدالرحمان «رحمن» قوماندان امنیه کابل، از سوی هکرها، یک ترفند است و درواقع همان تارخامی است که افکار عمومی هزاره ها را از آن می آویزند؛ ورنه، چنین زیگنال تازه، صرفاً یک تایتل «نیابتی» است که ماهیت پوشالی آن پیش از پیش هویداست.