-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۷, یکشنبه

اگر اتحاد شوروی، تکیه گاه انقلاب کوبا نبود، و دیوانه گی های خروشچف، خطرات یک جنگ عظیم را تا زیر ریش امریکا انتقال نمیداد، تقدیر فیدل کاسترو، جنگیدن دایم و فرسایشی درجنگل ها و در بهترین حالت، ایستاده مردن به سبک چگوارا و احمد شاه مسعود می بود. فیدل، مردی فساد ناپذیر بود؛ کمتر رهبری به اندازۀ او از مبارزات آزادی خواهی امریکای لاتین الهام گرفت و تقریباً درفهم تاریخ ی نظیر بود.
  میزان معاش ماهوار فیدل هیچ گاه از سه صد دالر بالا نرفت. او رعایت امانت و تعهد در حراست از بیت المال را به همه بشریت آموخت. او کاخ عظیم معنویت در تاریخ بشریت بنا کرد و تا زمانی که آسمان ها، حفاظ این کره خاکی ما باشد؛ کاخ معنویت فیدل، هر بامداد به روی خورشید خواهد نگریست.