-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۱۷, دوشنبه

تواب غورزنگ، گزارش جریان کودتای لو رفته به رهبری حنیف اتمر را «خنده آور» خوانده است. هیچ کس توقع ندارد که تواب بالای حنیف اتمر شاهدی بدهد. معلوم است که یک مامور معذور دست کم زیر فشار افکار عمومی نهایتاْ همین گونه می تواند واکنش نشان بدهد. درقوس ۱۳۹۴ وقتی خبرگزاری رسمی دولت روسیه حنیف اتمر و معصوم استانکزی را به انتقال تروریست ها به وسیله چرخبال های می ۱۷ به مرزهای تاجکستان و ترکمنستان متهم کرد، شورای امنیت تقریباْ همین گونه موضوع را از سر خود بچ کرد.