-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۹, سه‌شنبه

اولین بار است که کله وکاپوس مفتیان مذهبی، به سنگ کوبیده می شود. حفیظ منصور نقطه یی را انفجار داد که در نتیجه آن، شهرت مثبت خودش را در مسند یک اندیشه روز معترض و ضد تروریزم، گسترش داد و از سوی دیگر، دسته جات هردم خیال و انحصار گران فتاوی را برای نخستین بار به محاق افتضاح و شکست روانه کرد.