-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۹, سه‌شنبه

ادعای چهودری: همه جهان از پاکستان ستایش می کند!

بغض پاکستان علیه هند درباره افغانستان

اشاره: پاکستان دراستقامت افغانستان بد رقم درمخمصه افتاده و درگیر زوال اقتصادی وتجاری و خطرات اجتناب ناپذیر امنیتی است. بلای آب افغانستان آرام آرام سربلند می کند.
 

به حواله تلویزیون دولتی پاکستان عزیزاحمد چهودری وزیرخارجه آن کشور به روز دوشنبه گفت:
یک افغانستان با ثبات وصلح آمیز به سود پاکستان است.
او با اشاره به این که پاکستان درکنفرانس قلب آسیا در امرتسر هند شرکت خواهد کرد اظهار داشت که درقبال وضعیتی که هندوستان به وجود آورده، تمام دنیا از پاکستان ستایش می کند. چهودری اخطار داد که هندوستان با رفتار خصمانه و گام برداشتن دریک مسیر خطرناک به خودش آسیب می رساند. وی گفت که پاکستان لحظه یی در دفاع از خودش غافل نبوده و یک کشور تسخیر ناپذیر است.