-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۱, دوشنبه

بانک اطلاعاتی شورای امنیت ملی ایران غارت شد

اشاره: این احتمال وجود دارد که ایرانی ها، اطلاعات زباله شده را در دسترس امریکایی ها بگذارند.


یک اطلاع سرپوشیده حاکی است که به تازه گی یک (Server) اطلاعاتی شورای امنیت ملی ایران ( Big data) هک شده است. محفظه های اطلاعاتی ایران به شدت محرم است و مهاجمان انترنتی امریکا یا اسرائیل قادر نشده اند که به دارایی های آن دست درازی کنند.
اگر خبر ثقه شود، واکنش های پر سرو صدا برخاسته از این رویداد ظرف روزهای آینده، به احتمال، در شبکه های اطلاع رسانی بروز خواهد کرد. فرض برین است که درشکم دستگاه الکترونیکی منجمد شده، بسته های به هم پیوسته یی از اطلاعات داخلی  و منطقه یی شامل حوزه عملیاتی افغانستان، ذخیره بوده و در صورت تایید این خبر، یک انفجار رسانه یی از نشر اسرار مرموز و طبقه بندی شده، روی خواهد داد. 
علی الظاهر این نخستین بار است که بانک اطلاعاتی شورای امنیت ملی ایران به یغما می رود. آدرس های مظنون که درعقب شکار ذخایر اطلاعاتی بوده اند، هنوز مشخص نشده اند؛ اما این نکته قابل تأمل است که چنین حادثه بعد از پیروزی دونالد ترمپ روی داده است.