-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۲۱, جمعه

مولوی جهالت چنین فرمود

یادداشتی از عزیزالله «ایما»در سرزمین عجایب و در برنامهء "نگرش" تلویزیون آریانا، یک مجری بسیار ضعیف، یک زن نمایندهء مجلس، زنی فعال مدنی و مولوی صدیقی معاون شورای علمای افغانستان.
مولوی صدیقی:
قانون منع آزار و اذیت زنان در اسلام حرام است ...
مجری:
دلایل ...
صدیقی: 
زن حق ندارد از خانه برون شود و اگر برون میشود، مورد آزار قرار میگیرد ...
نمایندهء مجلس:
زن اول پیغمبر تجار بود و ... زن و مرد در قانون مساوی اند ...
صدیقی: 
ببین، اگر یک مرد میرود به بام برفپاکی میکند، زن هم باید برود مثل مرد برف پاک کند ... نمیتواند ... جسم زن و مرد، عقل زن و مرد فرق دارد ...
و ...