-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۴, پنجشنبه

نقد حفیظ منصور موجه است

احمد کاوان


نقد عبدالحفيظ منصور، بر مضمون و محتواي «ثقافت اسلامي» نقد مُوَجَّه و قابل دفاع است. حفيظ منصور كسي است كه به لحاظ اخلاقي و علمي صلاحيت اظهار نظر در مسائل مهم ديني را دارد. منصور كسي است كه درد دين دارد و سر اصلاح و نو انديشي. كسي که سال هاي درازي‌‌ست زحمت تحقيق و پژوهش هاي مهمي را در عرصۀ دين به خود هموار كرده و جرأت انديشيدن از نو را داشته است. كسي كه مدام مي‌‌كوشد تا تفسير انساني، عقل پسند و اعتدال گرا از اسلام پيشكش كند؛ تفسيري كه مي تواند زمينه هاي رشد و ترقي و بالندگي و نوسازي را در جامعه فراهم كند. اعتراض هاي شديد و دهان كجي هاي مغلطه آلود متوليان و متلبسان به ناحق ديني در برابر حرف هاي او جايي را نمي‌‌گيرد و هنوزا هنوز پرده از دگم انديشي و خشكه مقدسي و خرافه پروري آن‌‌ها بر مي‌‌دارد.