-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۲۶, چهارشنبه

امروز دلم گرفته است

امروز دلگیرم، مغموم و...دلم می خواهد با دوستان معنوی «گزارشنامه افغانستان» بازهم به خلوت جادویی استاد شهید فضل احمد نینواز پناه ببرم.