-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۶, شنبه

بدون ایران، کاری از دست امریکا درافغانستان ساخته نیست

نگرانی ها از رویارویی ترمپ وحکومت ایران درافغانستان رو به افزایش است.
 


نشریه امریکایی دپلومات نوشته است که دونالد ترمپ نخواهد توانست بدون همکاری ایران به جنگ افغانستان پایان دهد.
 
 آدام وینستین نویسنده مقاله گفته است که دونالد ترمپ با چشم بستن بر واقعیت های جاری افغانستان گفته است که سند توافق هسته یی با ایران را پاره خواهد کرد. اما این پالیسی منتاقض است به خاطری که بدون همکاری ایران کاری از دست امریکا در افغانستان ساخته نیست.
 
به نوشته نویسنده، یکی از دلایل جنگ برضد طالبان در۱۵ سال اخیر و تقسیم شدن افغانستان بین حکومت کابل و شبه نظامیان، روی گردانی سیاسگزاران امریکا از قبول همین واقعیت بوده است.
آدام وینستین می نگارد: علی رغم دشمنی تاریخی بین امریکا و ایران، این دو کشور می توانند درافغانستان متحد طبیعی همدیگر باشند. دونالد ترمپ امکاناتی دارد تا اشتباهات گذشته در افغانستان را زایل بسازد و این کشور را در مسیر یک ثبات پایدار رهنمون شود. مگر تا زمانی که مناطق جنوب شرق افغانستان از دایره تسلط دولت بیرون باشد، تحقق این امر محال است. ایران که با افزایش هیرویین و فراگیری بیماری واگیر ایدز دست و پنجه نرم می کند، مشتاق کاهش در واردات مواد مخدر است.
گذشته از هماهنگی های نظامی امریکا باید بداند که کشور محاط به خشکه افغانستان بدون روابط تجاری خوب با همسایه گانش نمی تواند از نظر اقتصادی روی پایش بیایستد.