-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۲۹, شنبه

خریداری چرخبال روسی ممنوع شد

پنتاگون- وزارت دفاع امریکا- طی اطلاعیه یی به کنگرس آن کشور گفته است که خریداری چرخبال های ساخت روسیه برای اردوی افغانستان را قطع کرده و ازین پس چرخبال های امریکایی خریداری خواهد شد. سناتور کریس مورفی در بیانیه یی به تاریخ 18 نوامبر گفت:
« درحالی که روسیه  به حمایت رژیم بشار اسد برخاسته و درشرق اکرائین مداخله می کند، من هیچگاه درک نخواهم کرد که امریکا برای خریداری چرخبال به افغانستان، پول مالیه دهنده گان خویش را به روسیه می فرستد.