-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۱۳, پنجشنبه

 احمد ضیا مسعود از متحدان دکترغنی در دفتر مرکزی شورای انسجام مجاهدین پنجشیر سخنرانی داشته به طور بی پرده و کنایه آمیز به دکترغنی و رفقای ایشان اشاره کرده و گفته است کسانی که از خارج دیسانت شده اند، ریشه در میان مردم ندارند.