-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۲۹, شنبه


حالا در روزنامه های امریکا این سوال مطرح است که یا حضور و مداخله اردوی امریکا در افغانستان توسعه یابد و یا این خطر را پذیرا شوند که چندین ولایت به طالبان واگذار شود. این مسأله ابتکار روزنامه ها نیست؛ زمزمه هایی است که در تیم نو تشکیل ترمپی ها درجریان است.