-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۲۰, شنبه

احمدولی مسعود از انتشار اسناد تاریخی مرقوم شده در کتابچه روزنوشت های روانشاد احمد شاه مسعود، ترس دارد. من دلیل هراس او را نمی دانم. سابق از فهیم خان می ترسید که او را از زنده گی ساقط نکند. حالا چه مصلحتی است که نه خودش از مسعود دفاع می کند؛ و نه برای دیگران زمینه می دهد. مسعود نقش خود درتاریخ را ایفا کرده و به خواب ابدی رفته است. احمدولی باید روش وپالیسی اخته سازی را ترک کند. من حیران هستم که او با این مدارکی که خود قدرتی اجتماعی پدید می آورد، چه گونه محافظه کاری بسیار زیانبار پیشه کرده است.