-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۲۱, یکشنبه

امروز ترانۀ طالب ها به بهانۀ گرامیداشت از میلاد النبی رسماً درتالار ارگ به طور زنده پخش شد. آن صدا های نحس را کم کم به گوش های خلایق به امری معمول بدل می کنند. از زمان نزدیکی با عربستان، این چنین جلوه گری های فرقه یی و به شدت سیاسی زیاد شده است.