-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۲۳, سه‌شنبه

جنرال نوید مختار و پلان تعرض به افغانستان

رئیس جدید آی، اس، آی به سوی «اقدامات تهاجمی» علیه هند درافغانستان
نشریه هندوستان تایمز- ترجمه رزاق مأمونرئیس جدید آی اس آی بدین باور است که پاکستان می تواند در جهت ریشه کن کردن نقش هند در افغانستان جنگ زده به «اقدامات تهاجمی» دست بزند تا از تبدیل شدن کابل به «نایب» دهلی جدید جلوگیری کند.  
بریدجنرال نوید مختار که نامزدی اش به ریاست آی اس آی بخشی از تغییرات در سطوح بالای ارتش پاکستان است، همچنان درنامۀ پنج سال پیش خود نوشته بود که جناح طالبان «میانه رو» باید قبل از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، درحکومت کابل مدغم شوند.

نوشته جنرال مختار زیر عنوان « افغانستان- بدیل آینده و پی آمد های آن» که درآوان تحصیلات وی دردانشکدۀ جنگ اردوی امریکا به نوشت آمده، تاکید کرده است که پاکستان گام هایی را درجهت مبارزه با نفوذ هند در افغانستان به جلو بردارد.
وی نوشته بود: « گذشته، حال وآینده پاکستان با افغانستان گره خورده است. یک افغانستان صلح آمیز، متحد وبا ثبات برای امنیت و اهداف سیاسی کلان پاکستان، امری قطعی است.» 
وی در نوشتۀ خویش ضمن ارائه فهرستی از بازیگران کلیدی درمنطقه افزوده است:
درعین حال، پاکستان نیازمند آن است تا از گشایش یک جبهه دیگر خصمانه که افغانستان را به عامل جنگ نیابتی هند بدل می کند؛ جلوگیری کند. درنتیجه، پاکستان تحرکات هند به هدف نفوذ در افغانستان را با دقت دنبال می کند و برای از بین بردن تلاش های هند درین زمینه، ممکن است به اقدامات تعرضی متوسل شود.»

نظریات جنرال مختار در رابطه به هند و طالبان به طور گسترده با افکار مقامات رده بالای اردوی پاکستان، هم آهنگی دارد. جنرال های بلند پایه در راولپندی مدت های طولانی به طالبان افغانستان که رهبران شان سالیان متمادی درایالت بلوچستان پناه گرفته اند؛ سرپناه داده اند. 
جنرالان پاکستان همچنان عقیده دارند که یک جا شدن نفرات طالبان در ترکیب حکومت کابل بهترین راه برای جلوگیری از افزایش نفوذ هند درافغانستان به حساب می آید.
جنرال مختاردرهمان نامه خود نوشته بود که دهلی جدید « با ملاحظۀ خطراتی که درنتیجه بازگشت حکومت طالبان که حامی تروریزم و تهدیدی برای هند» دانسته می شوند، نگرانی دارد.  
او نوشته بود:«هند با هرنوع سازش با طالبان در چهارچوب حکومت افغانستان که ازنظرآن ها پیوند روشنی با القاعده و دیگر گروه های عملیاتی جهادی های دشمن هند در پاکستان دارند؛ مخالفت می کند.» 
«این تمایل قوی برای جلوگیری از بازگشت طالبان درحاکمیت افغانستان، درهرسطحی که باشد، شاید با اهداف امریکا و استراتیژی خروج غرب که درجهت تضعیف یک پارچه گی عناصر بنیاد گرای طالبان درمحلات، ولایات و سراسر کشور لازمی تلقی می شود؛ همخوانی داشته باشد.
جنرال مختار نتیجه گرفته است که « اگر هند احساس کند که بنیاد گرایان طالب به حکومت باز می گردند، هنوز و به احتمال زیاد، قادر خواهد بود که مانند یک نیروی بزرگ ضد ثبات باقی بماند.»