-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۵, یکشنبه

امریکا: جنرال دوستمِ بی رحم، شرم ملی است!


رعد وبرق در آسمان صاف از سوی روزنامه های امریکایی علیه جنرال دوستم قلمرو جنرال دوستم اکنون نقطه تقاطع بین امریکا و روسیه است.

مقرر شده بود که او را در همین مقطع زمانی در سه گوشه گیر بیاندازند.
روزنامه امریکایی «دپلومات» نوشته است روسیه و ایران بعد از زورآزمایی ها در خاورمیانه، اکنون قصد دارند امریکا را در افغانستان قلعه بند کنند.

 روزنامۀ واشنگتن پُست که چشم اپراتیفی دستگاه راهبردی قدرت در امریکا حساب می شود، درتازه ترین فتاوی عملیاتی خویش عنوان کرده است که جنرال دوستم، آن «جنرال بی رحم» که زمانی یک «ارباب سیاسی قابل اعتماد» برای امریکا و حکومت کابل بود؛ اکنون به «یک شرم ملی تبدیل شده است.» زیرا به قول واشنگتن پست، دوستم « در روسیه و آسیای میانه روابطی دارد.» 

حالا که چنین است، حلقات امریکا و اروپا دکترغنی را تحت فشار گذشته اند که برای یکسره کردن کار جنرال دوستم «شانس» خود را بیازماید. دکترغنی تمایلی ندارد که متحد سیاسی «گُنده» خود را از دست بدهد، مگر متحدان بین المللی افغانستان که حامی اصلی حکومت کابل اند، در دیدار های پیوسته عقب درهای بسته و این بار از زبان واشنگتن پست می گویند که جنرال از اعمال گذشته اش پا را فراتر گذاشته است.
تناقض ساده یی در میان است. اگر گذشته های دوستم با کشتن مخالفان و له کردن مخالفان درمیان چین های تانک و خفه کردن صد ها طالب رقم خورده است؛ حالا مگر چه اتفاقی افتاده که «پا را فراتر گذاشته» است؟ اگر واقعاً پا را فراتر گذاشته، به مردم  نشان بدهند که چند هزار نفر را به تازه گی از زنده گی ساقط کرده است؟

جواب اصلی را روز نامه امریکایی دپلومات نگاشته است. به قول روزنامه، روس ها واضحاً به سوی افغانستان دور خورده اند. 
روزنامه می افزاید: روسیه با  بازگشت به شیطنت های دوره جنگ سرد، فقط وارونه عمل می کند. امریکا درحال حاضر در افغانستان حضور دارد و مسکو می خواهد نقش رها کردن افغانستان از اشغال خارجی را بازی کند.  کرملین زمینه هایی را یافته است تا مانند آن چه واشنگتن در سه دهه قبل شکافی را علیه شوروی باز کرد، خون واشنگتن را در افغانستان بریزد.

نتیجه این می شود که از نظر امریکا و نیروهای غربی، جنرال دوستم منطقه کلیدی در مسیر آسیای میانه به سوی روسیه را دراختیار دارد و اگر چنین بماند، وضعی غیرقابل توصیف پیش خواهد آمد. 
با این وجود، نظریه یی دیگر مشعر است که اردوگاه غرب، به نحوی زمینه سازی می کنند تا روسیه یک باردیگر درمرداب افغانستان گیر بیفتد. روح «برژینسکی» ظاهراً دو باره زنده شده است.
اما سوال درمغز مردم این است: آیا جنرال دوستم قابل حذف است یا تحت این نام، جنگ مهیبی به سوی آسیای میانه پلان شده است؟ مورد دومی، درست تر می نماید. این احتمال هم قوی است که حمایت ایران- روسیه از طالبان، با حمایت از جنرال دوستم و اتحاد با طالبان تعریف شود.