-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۹, پنجشنبه

شیعیان آماج یک جنگ کثیف میان ایران- عربستان قرار گرفته اند

سازمانده حمله بر شیعیان درافغانستان کار دو کشور عربستان وایران است. عربستان برای ایجاد هرج ومرج استیلای وحشت ناک داعش واهل تسنن در بیخ ریش ایران، از طریق دادن پول به پاکستان دست به این جنایت می زند، ایران به خاطر تفویت انگیزه مذهبی در میان شیعیان برضد داعش و افراطی های سنی، دست به تدابیر پیشگیرانه می زند.