-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۹, پنجشنبه

متاع امرالله «صالح» دربازارسیاسیون از چلش افتاده است

گزارشنامه افغانستان به اطلاعاتی دسترسی یافته است که امرالله «صالح» چانس چندانی برای داخل شدن در جرگۀ معاملات سیاسی و درون تنظیمی ندارد. سرمایۀ سیاسی وی بسیار ضعیف است. عبدالله، احمد ضیاء و حتی بسم الله محمدی نسبت به وی نگاه مظنون دارند و بدین نظر اند که بودن وی درجمع آن ها عیبی ندارد... و بر مصداق «داشته به کار آید.»، دم دست باشد بهتر است. عبدالله با آن همه ناکارآمدی و شکست سیاسی خویش، به حدی نسبت به او باد در غبغب می اندازد که هرآدم بی طرفی را به خنده می اندازد.