-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۱۰, جمعه

فدائیان جنرال دوستم، بدتر از داعش

این متن را که خواندم، فوری این ضرب المثل به یادم آمد: قهر اوغان، رحم ازبک!


یک منبع فیس بوکی حامی جنرال دوستم که هرچند رسماً از جنبش نماینده گی کرده نمی تواند؛ چنین خبر نوشته است:
كاروان نظامي جناب جنرال صاحب دوستم معاونت اول رياست جهموري صبح امروز از شمال افغانستان به طرف كابل حركت كرد
كه شامل ٢١٠٠ گارد فدايي
٦٢ وسايط نقليه و زرهي
٥ عراده ماشين محاربوي تيز فتار
١٣ دانه ( دستگاه) دهشكه نصب شده به واسيط
١١٨ راكت انداز
٩٣ ماشيندار PK
و پرسونل و گارد ها همه فدايي بد تر از داعش و حال ديده شود كه ارگ چه عكس العمل نشان ميدهد يا كي اشرف غني صداي خود را ديگر بلند نه مي كند.