-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۱, چهارشنبه

کاروان تسلیحات روسی برای طالبان درشمال

هارون «سمرقندی»


من دوسال پیش گفتم که روسیه وایران مستقیم در جنگ بغلان سهم دارند و ستون های ششم وهفتم نام گذاری کردم. شماری آمدند حتا دشنام دادند وآمرامنیت رشید بشیر که یکی از جاسوسان روسیه است بالای خانه ام حمله کرد وهیچگاهی باز پرس نشد ودر حال حاضر به خاطر عبور مطمین جنگ افزار روسی به تروریستان طالب در شمال افغانستان فرمانده پلیس سرحدی در کندز تعیین شده و حالا دوسال گذشته تازه مسوولین بغلان ادعا دارند که روسیه وایران دست دارند؛ در حالی که فعلا بیشتر از 80 فیصد نهاد های دولتی بغلان نیز در دست جاسوسان روسیه، ایران وپاکستان است .