-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۲۲, دوشنبه

حزب کونیست ترکیه: ساختارسیاسی تاریک ومعیوب است

انفجارهای تروریستی کدام هدف را دنبال می کنند؟

دو انفجار پر تلفات در مرکز شهر استانبول ترکیه، اکنون این پرسش را در میان مردم این کشور قرار داده است که این انفجارها اقدامی است هدایت شده و حکومتی؟ نتیجه شکست های داعش در سوریه است؟ هشدار به دولت ترکیه است که در حمایت از داعش با هدف نزدیکی به روسیه پا سست نکند؟ ترکیه می رود تا شاهد انفجارهای انتحاری در عراق باشد و آنگونه که برخی رسانه های ایران مدعی شده اند، ترکیه به سمت جنگ داخلی می رود؟
در میان همه اظهار نظرها و ارزیابی هائی که از انفجار شنبه شب در استانبول منتشر شده، نظر حزب کمونیست ترکیه را منعکس می کنیم زیرا رسانه های غربی عادت ندارند نظرات این احزاب را منتشر کنند.
حزب کمونیست ترکیه در بیانیه خود در باره انفجار استانبول نوشت:
«اقدام انفجاری  شب استانبول که تعداد زیادی کشته و زخمی بجای گذاشت. درباره  شکل حمله و هویت عامل و یا عوامل انفجار هنوز اطلاعات دقیق و مستندی ارائه نشده است. اینکه آیا مسئولین رسمی کشور به اطلاعاتی درست و عمیق دست یافته اند؟ و یا حتی خواهند یافت؟ آنچه که آشکار است اینست که این حمله بخشی از ساختار سیاسی تاریک و معیوبی است که بر کشور سایه افکنده است.  ساختاری بر اساس بیرون راندن مردم و شهروندان از گردونۀ سیاست؛ و نزول اصول و ارزش های سیاسی و تشدید زورآزمایی های حکومتی و "پیام" متقابل نیروهای نامعلوم. اینکه چه کسانی فاجعه انفجاری را بوجود آوردند تغییری در نتیجۀ حاصله از تحلیل اوضاع سیاسی کشور نخواهد داد.
حزب کمونیست، این حملات انفجاری را دارای اهدافی میداند که کمک به عمیق تر شدن چاه تاریکی می کند. چاهی که کشورمان و جوامع جهانی در تلاش خروج از آن هستند. ما امیدواریم این حادثه هوشیاری بیشتر مردم کشور برای مقابله با روند آلودۀ سیاسی در ترکیه را بوجود آورد.»