-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۱۸, پنجشنبه

کنایه یی گزنده به آدرس اسلام گرایان سیاسی

کاوه «اروند»
يهود و نصارا ديگر كهنه شده، عامل اصلى بدبختى ما موجودات فضايى اند.