-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۳۰, سه‌شنبه

درگوشۀ دیگرمیدان معامله

زورآزمایی میان جمیعت وشورای امنیت ملی


بربنیاد یک گزارش غیررسمی، مقامات وفادار به اردوگاه «ضدطالبان» در ریاست امنیت ملی افغانستان گفته اند که تقلای شماری از حلقات وابسته به شورای امنیت ملی برای کشانیدن استاد سیاف به یک بازی سرسام آور داخلی تشدید شده است. 

اجندای این دسته جات آن است که سیاف یا وارد یک ائتلاف با حکمتیار شود؛ یا رهبری جمیعت اسلامی- پایگاه سیاسی ونظامی مخالفان طالبان- را به دست بیاورد. 
به نظر می رسد که تعاملات اخیر درجمعیت اسلامی، و فقدان اجماع نظر بین محور های چندگانه در جمیعت اسلامی، ظاهراً بحث رسیدن سیاف به کرسی آن «تنظیم» را منتفی کرده است. درین حال گزارش دیگری مشعر است که استاد سیاف پیشنهاد ائتلاف با حکمتیار را به طور کامل رد می کند؛ اما بعد از مرگ استاد ربانی تا کنون، علاقه مند رسیدن به رهبری «مجاهدین» براساس یک اجماع بوده است.