-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۱۵, دوشنبه

رشوه؛ به جای پول، یک دختر شانزده ساله!

تاج محمد سکندر
اشاره: افلاس فرهنگی و فراموشی قانون. هیچ مرجع بازپرس وجود ندارد.یک مقام حکومتی در ولایت غور، یک دختر 16 ساله را رشوه گرفت.

یک مقام حکومتی در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور با استفاده از صلاحیت های وظیفه یی اش دختری را به عنوان رشوه به نکاح اش درآورد اما نهادهای مدنی مانع ازدواج آنان شده است.
فعالان مدنی ولایت غور با تایید این خبر می گویند که آمر اجرایی ولسوالی لعل و سرجنگل، یک دختر صنف یازدهم مکتب را به خاطر حل و همکاری قضیه حقوقی، رشوه گرفته و به نکاح خود در آورده است.