-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۱, چهارشنبه

انتقاد غلچکی حنیف اتمر از رولا غنی


 
گزارش حاکی است که محمد حنیف «اتمر» مشاور امنیت ملی دکترغنی از  اسراف پول به وسیله رولاغنی همسر رییس جمهور انتقاد کرده است. فرید ماموندزی  مشاور آقای اتمر ومعاون پیشین پالیسی ریاست مستقل ارگان های محلی نیز با تکرار خراجی های بی حساب بانو رولا غنی گفته است که پول های بودجه ملی و کمک های بین المللی باید با شفافیت وبازدهی ملموس به مصرف برسد.